ZWROTY

Zwroty i wymiany produktów

Przy zwrocie produktów proszę pamiętać aby zachować ich stan w jakim były wydane i stan ich opakowania w sposób nienaruszony, gdyż  w przypadku naruszenia wyglądu i właściwości produktów Sprzedawca może pomniejszyć zwrot o koszt zapłaty za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie.

Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

Towar kupiony może być także wymieniony na inny w ciągu 14 dni.
Uwaga! Prawo od odstąpienia od umowy dotyczy konsumentów, nie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą tutaj dopuszczamy, różne opcje zadowolenia klienta ale uzgadniane są indywidualnie zapraszamy do kontaktu.

Uwaga: w skrajnych przypadkach nietypowe produkty na zamówienie, produkty wykorzystywane do działalności gospodarczej nie obowiązują zasady sprzedaży konsumenckiej.

Jak zwrócić towar?

Odstąpienie od umowy możliwe jest przy zakupie konsumenckim w ciągu 14 dni.

Dostarczyć podpisane oświadczenie i produkt. Zwracany Produkt należy odesłać we własnym zakresie i w stanienie kompletnym, nadającym się do dalszej odsprzedaży, w oryginalnym opakowaniu wraz z foliami zabezpieczającymi, odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres:

DMTrade Mikołaj Tomaszewski, Wiśniowa 36 , 64-000 Kościan z dopiskiem „zwrot towaru” najlepiej z wypełnionym formularzem.

Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto Klienta lub korzystając z systemu PayU lub PayPal zwrot nastąpi tą samą drogą (w ciągu kilku dni roboczych od dnia otrzymania towaru)

Pobierz formularz zwrotu towaru.

 

Szczegółowy regulamin. Zwrot towaru – prawo do odstąpienia od umowy 

Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest do pobrania powyżej:

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby (wskazany w dziale kontakt i powyżej). Sklep umożliwia przesłanie podpisanego oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: spacetronik@spacetronik.pl. Zaleca się dostarczyć oświadczenie wraz z towarem lub dostarczyć towar niezwłocznie po przysłaniu oświadczenia. Termin 14-sto dniowy, liczymy od dnia wydania rzeczy i dostarczenia oświadczenia.
 2. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz nietypowa zamawiana specjalnie na życzenie klienta;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

– zawartej w drodze aukcji publicznej, przetargu; 

 1. Przy zwrocie produktów prosimy pamiętać aby zachować ich stan w jakim były wydane i stan ich opakowania w sposób nienaruszony, gdyż  w przypadku naruszenia wyglądu i właściwości produktów Sprzedawca może pomniejszyć zwrot o koszt zapłaty za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. 

Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie;

 1. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów;
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi konsument – klient. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
  Podsumowując zwracany towar odsyłacie Państwo na swój koszt (towary dostarczone na adres konsumenta nadające się do wysyłki zwykłą pocztą).
 4. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt. powyżej przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).  Nie prowadzimy sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

Zwrot środków odbywa się w ciągu kilku dni tą samą metodą co płatność – najlepiej wskazać w formularzu zwrotu rachunek bankowy. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub za pomocą stosowanych systemów PayU lub PayPal.

 

REKLAMACJE

 

Wszelki towar elektroniczny, wykorzystywany w gospodarstwie domowym sprzedawany u nas konsumentowi posiada zgodnie z prawem UE minimum 2 letni okres ochronny, rok gwarancji i rok rękojmi – potocznie możemy powiedzieć, iż jest to 2 letni okres gwarancyjny liczony od daty zakupu towaru.

Uwaga wyjątkiem są tutaj urządzenia tzw. „refubrished”, składowe innych, urządzenia wykorzystywane do pracy np. moduły cam, mierniki, wskaźniki, na te produkty oficjalnie jest roczna gwarancja ale w praktyce nasi dostawcy serwisują to bezproblemowo przez okres 2 lat wymagamy to od nich jak i serwisowanie sprzętu po okresie gwarancyjnym. Produkty te mają wtedy w opisie wyraźnie to zaznaczone.

1) Towar posiadający kartę gwarancyjną producenta lub importera lub sprzedawcy. Należy odesłać go do serwisu, którego adres umieszczony jest na karcie gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu lub jego kopia i opisem usterki;

2) Towar nie posiadający karty gwarancyjnej należy przesłać we własnym zakresie wraz z dowodem zakupu lub jego kopia (np. paragon/faktura) oraz wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym umieszczonym na naszej stronie. Reklamowany towar należy wysłać na adres sklepu: DMTrade Mikołaj Tomaszewski, Wiśniowa 3664-000 Kościan. W przypadku gdy reklamacje okażą się nieuzasadnione lub termin gwarancji już minął  do kosztów naprawy doliczony zostanie koszt przesyłki!!!

3) Reklamacja uszkodzonej przesyłki

Przy odbiorze przesyłki, proszę sprawdzić jej zawartość, w przypadku uszkodzenia, przesyłki proszę natychmiast spisać protokół szkody w obecności kuriera.

UWAGA! Spisując go proszę zwrócić uwagę czy kurier rzetelnie go spisuje jak paczka ma naruszenie naszej firmowej taśmy albo karton zewnętrzny ma chociaż minimalne uszkodzenia proszę to zaznaczyć, anteny zabezpieczamy wszystkie ranty dodatkowymi kartonami, dlatego też proszę w miarę możliwości sprawdzać czy ewentualnie nie wpisują, że paczka była źle zapakowana lub nie miała żadnego zabezpieczenia. Skan takiego protokołu proszę przysłać mailem spacetronik@spacetronik.pl

Pobierz formularz reklamacji towaru

 

 

 

 

Szczegółowy regulamin dotyczący procesu reklamacyjnego:

A. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji. 

B. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

C. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił i podpisał formularz znajdujący się powyżej i przesłał go na adres sklepu najlepiej razem z produktem oraz jeżeli to możliwe mailowo warsztatowski@warsztatowski.com, co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. 

D. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego mailowo przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

E. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

F. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres sklepu. Najlepiej z ww. formularzem.

G. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną dołączając do niej ww. podpisany formularz lub opisał co reklamuje i pozostawił swoje dane kontaktowe i adres. Wszystko w celu umożliwienia zrealizowania procedury reklamacyjnej.

H. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

I. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego. 

(w praktyce Klient wysyła towar do sklepu własnym transportem, sklep odsyła produkt spedycją aktualnie obsługiwaną przez sklep)

J. Reklamowany sprzęt w przypadku pozostawienia w siedzibie sprzedawcy należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania. 

K. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. W przypadku braku kart obowiązuje gwarancja sprzedawcy. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). 

L. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. 

M. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Klient będący konsumentem jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, którym w przypadku sklepu jest Inspekcja Handlowa (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595)